Zpráva o chybě
Omlouváme se, ale při při běhu aplikace došlo k neočekávané chybě.
Pokračovat v práci můžete pomocí příkazů "zpět" nebo "opakovat" ve Vašem prohlížeči.
Předtím nám můžete být nápomocni v odstranění problému tím, že vyplníte Váš vlastní komentář k nastalé chybě a odešlete ho tlačítkem ODESLAT INFORMACI O CHYBĚ.
Popis chyby
Neošetrená výnimka.
Klient zjistil pole Content-type odpovědi text/html; charset=utf-8, ale bylo očekáváno pole text/xml. Požadavek se nezdařil s chybovou zprávou: -- <html> <head> <title>Nelze načíst soubor nebo sestavení CodomaStoreLocal nebo jeden z jejich závislých prvků. Na disku není dost místa. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80070070)</title> <style> body {font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size: .7em;color:black;} p {font-family:"Verdana";font-weight:normal;color:black;margin-top: -5px} b {font-family:"Verdana";font-weight:bold;color:black;margin-top: -5px} H1 { font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size:18pt;color:red } H2 { font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size:14pt;color:maroon } pre {font-family:"Lucida Console";font-size: .9em} .marker {font-weight: bold; color: black;text-decoration: none;} .version {color: gray;} .error {margin-bottom: 10px;} .expandable { text-decoration:underline; font-weight:bold; color:navy; cursor:hand; } </style> </head> <body bgcolor="white"> <span><H1>V aplikaci /ws_booking_2018 došlo k chybě serveru.<hr width=100% size=1 color=silver></H1> <h2> <i>Nelze načíst soubor nebo sestavení CodomaStoreLocal nebo jeden z jejich závislých prvků. Na disku není dost místa. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80070070)</i> </h2></span> <font face="Arial, Helvetica, Geneva, SunSans-Regular, sans-serif "> <b> Popis: </b>Při provádění aktuálního webového požadavku došlo k neošetřené výjimce. Další informace o chybě a o jejím původu v kódu naleznete v trasování zásobníku. <br><br> <b> Podrobnosti o výjimce: </b>System.IO.FileLoadException: Nelze načíst soubor nebo sestavení CodomaStoreLocal nebo jeden z jejich závislých prvků. Na disku není dost místa. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80070070)<br><br> <b>Zdrojová chyba:</b> <br><br> <table width=100% bgcolor="#ffffcc"> <tr> <td> <code> Při provádění aktuálního webového požadavku byla vygenerována neošetřená výjimka. Informace týkající se původu a umístění výjimky lze zjistit pomocí níže uvedeného trasování zásobníku výjimek.</code> </td> </tr> </table> <br> <b>Trasování načtení sestavení:</b> Následující informace mohou pomoci při zjišťování, proč sestavení CodomaStoreLocal nebylo načteno.<br><br> <table width=100% bgcolor="#ffffcc"> <tr> <td> <code><pre> WRN: Protokolování vazeb sestavení je VYPNUTO. Chcete-li povolit protokolování chyb vazeb sestavení, nastavte hodnotu registru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) na hodnotu 1. Poznámka: Protokolování chyb vazeb sestavení ovlivňuje výkon systému. Chcete-li tuto funkci vypnout, odeberte z registru hodnotu [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]. </pre></code> </td> </tr> </table> <br> <b>Trasování zásobníku:</b> <br><br> <table width=100% bgcolor="#ffffcc"> <tr> <td> <code><pre> [FileLoadException: Nelze načíst soubor nebo sestavení CodomaStoreLocal nebo jeden z jejich závislých prvků. Na disku není dost místa. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80070070)] [FileLoadException: Nelze načíst soubor nebo sestavení CodomaStoreLocal, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null nebo jeden z jejich závislých prvků. Na disku není dost místa. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80070070)] System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection) +0 System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) +416 System.Reflection.Assembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) +166 System.Reflection.Assembly.Load(String assemblyString) +35 System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) +190 [ConfigurationErrorsException: Nelze načíst soubor nebo sestavení CodomaStoreLocal, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null nebo jeden z jejich závislých prvků. Na disku není dost místa. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80070070)] System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) +11338920 System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAllAssembliesFromAppDomainBinDirectory() +388 System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssembly(AssemblyInfo ai) +232 System.Web.Configuration.AssemblyInfo.get_AssemblyInternal() +48 System.Web.Compilation.BuildManager.GetReferencedAssemblies(CompilationSection compConfig) +210 System.Web.Compilation.WebDirectoryBatchCompiler..ctor(VirtualDirectory vdir) +191 System.Web.Compilation.BuildManager.BatchCompileWebDirectoryInternal(VirtualDirectory vdir, Boolean ignoreErrors) +54 System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) +295 System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) +476 System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) +116 System.Web.UI.WebServiceParser.GetCompiledType(String inputFile, HttpContext context) +77 System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.GetHandler(HttpContext context, String verb, String url, String filePath) +231 System.Web.HttpApplication.MapHttpHandler(HttpContext context, String requestType, VirtualPath path, String pathTranslated, Boolean useAppConfig) +564 System.Web.MapHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +142 System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +263 </pre></code> </td> </tr> </table> <br> <hr width=100% size=1 color=silver> <b>Informace o verzi:</b> Microsoft .NET Framework verze:2.0.50727.8800; verze ASP.NET:2.0.50727.8762 </font> </body> </html> <!-- [FileLoadException]: Nelze načíst soubor nebo sestavení CodomaStoreLocal nebo jeden z jejich závislých prvků. Na disku není dost místa. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80070070) [FileLoadException]: Nelze načíst soubor nebo sestavení CodomaStoreLocal, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null nebo jeden z jejich závislých prvků. Na disku není dost místa. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80070070) v System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection) v System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) v System.Reflection.Assembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) v System.Reflection.Assembly.Load(String assemblyString) v System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) [ConfigurationErrorsException]: Nelze načíst soubor nebo sestavení CodomaStoreLocal, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null nebo jeden z jejich závislých prvků. Na disku není dost místa. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80070070) v System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) v System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAllAssembliesFromAppDomainBinDirectory() v System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssembly(AssemblyInfo ai) v System.Web.Configuration.AssemblyInfo.get_AssemblyInternal() v System.Web.Compilation.BuildManager.GetReferencedAssemblies(CompilationSection compConfig) v System.Web.Compilation.WebDirectoryBatchCompiler..ctor(VirtualDirectory vdir) v System.Web.Compilation.BuildManager.BatchCompileWebDirectoryInternal(VirtualDirectory vdir, Boolean ignoreErrors) v System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) v System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) v System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) v System.Web.UI.WebServiceParser.GetCompiledType(String inputFile, HttpContext context) v System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.GetHandler(HttpContext context, String verb, String url, String filePath) v System.Web.HttpApplication.MapHttpHandler(HttpContext context, String requestType, VirtualPath path, String pathTranslated, Boolean useAppConfig) v System.Web.HttpApplication.MapHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() v System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) --> --.
System.InvalidOperationException: Klient zjistil pole Content-type odpovědi text/html; charset=utf-8, ale bylo očekáváno pole text/xml. Požadavek se nezdařil s chybovou zprávou: -- <html> <head> <title>Nelze načíst soubor nebo sestavení CodomaStoreLocal nebo jeden z jejich závislých prvků. Na disku není dost místa. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80070070)</title> <style> body {font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size: .7em;color:black;} p {font-family:"Verdana";font-weight:normal;color:black;margin-top: -5px} b {font-family:"Verdana";font-weight:bold;color:black;margin-top: -5px} H1 { font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size:18pt;color:red } H2 { font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size:14pt;color:maroon } pre {font-family:"Lucida Console";font-size: .9em} .marker {font-weight: bold; color: black;text-decoration: none;} .version {color: gray;} .error {margin-bottom: 10px;} .expandable { text-decoration:underline; font-weight:bold; color:navy; cursor:hand; } </style> </head> <body bgcolor="white"> <span><H1>V aplikaci /ws_booking_2018 došlo k chybě serveru.<hr width=100% size=1 color=silver></H1> <h2> <i>Nelze načíst soubor nebo sestavení CodomaStoreLocal nebo jeden z jejich závislých prvků. Na disku není dost místa. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80070070)</i> </h2></span> <font face="Arial, Helvetica, Geneva, SunSans-Regular, sans-serif "> <b> Popis: </b>Při provádění aktuálního webového požadavku došlo k neošetřené výjimce. Další informace o chybě a o jejím původu v kódu naleznete v trasování zásobníku. <br><br> <b> Podrobnosti o výjimce: </b>System.IO.FileLoadException: Nelze načíst soubor nebo sestavení CodomaStoreLocal nebo jeden z jejich závislých prvků. Na disku není dost místa. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80070070)<br><br> <b>Zdrojová chyba:</b> <br><br> <table width=100% bgcolor="#ffffcc"> <tr> <td> <code> Při provádění aktuálního webového požadavku byla vygenerována neošetřená výjimka. Informace týkající se původu a umístění výjimky lze zjistit pomocí níže uvedeného trasování zásobníku výjimek.</code> </td> </tr> </table> <br> <b>Trasování načtení sestavení:</b> Následující informace mohou pomoci při zjišťování, proč sestavení CodomaStoreLocal nebylo načteno.<br><br> <table width=100% bgcolor="#ffffcc"> <tr> <td> <code><pre> WRN: Protokolování vazeb sestavení je VYPNUTO. Chcete-li povolit protokolování chyb vazeb sestavení, nastavte hodnotu registru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) na hodnotu 1. Poznámka: Protokolování chyb vazeb sestavení ovlivňuje výkon systému. Chcete-li tuto funkci vypnout, odeberte z registru hodnotu [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]. </pre></code> </td> </tr> </table> <br> <b>Trasování zásobníku:</b> <br><br> <table width=100% bgcolor="#ffffcc"> <tr> <td> <code><pre> [FileLoadException: Nelze načíst soubor nebo sestavení CodomaStoreLocal nebo jeden z jejich závislých prvků. Na disku není dost místa. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80070070)] [FileLoadException: Nelze načíst soubor nebo sestavení CodomaStoreLocal, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null nebo jeden z jejich závislých prvků. Na disku není dost místa. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80070070)] System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection) +0 System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) +416 System.Reflection.Assembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) +166 System.Reflection.Assembly.Load(String assemblyString) +35 System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) +190 [ConfigurationErrorsException: Nelze načíst soubor nebo sestavení CodomaStoreLocal, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null nebo jeden z jejich závislých prvků. Na disku není dost místa. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80070070)] System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) +11338920 System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAllAssembliesFromAppDomainBinDirectory() +388 System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssembly(AssemblyInfo ai) +232 System.Web.Configuration.AssemblyInfo.get_AssemblyInternal() +48 System.Web.Compilation.BuildManager.GetReferencedAssemblies(CompilationSection compConfig) +210 System.Web.Compilation.WebDirectoryBatchCompiler..ctor(VirtualDirectory vdir) +191 System.Web.Compilation.BuildManager.BatchCompileWebDirectoryInternal(VirtualDirectory vdir, Boolean ignoreErrors) +54 System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) +295 System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) +476 System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) +116 System.Web.UI.WebServiceParser.GetCompiledType(String inputFile, HttpContext context) +77 System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.GetHandler(HttpContext context, String verb, String url, String filePath) +231 System.Web.HttpApplication.MapHttpHandler(HttpContext context, String requestType, VirtualPath path, String pathTranslated, Boolean useAppConfig) +564 System.Web.MapHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +142 System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +263 </pre></code> </td> </tr> </table> <br> <hr width=100% size=1 color=silver> <b>Informace o verzi:</b> Microsoft .NET Framework verze:2.0.50727.8800; verze ASP.NET:2.0.50727.8762 </font> </body> </html> <!-- [FileLoadException]: Nelze načíst soubor nebo sestavení CodomaStoreLocal nebo jeden z jejich závislých prvků. Na disku není dost místa. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80070070) [FileLoadException]: Nelze načíst soubor nebo sestavení CodomaStoreLocal, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null nebo jeden z jejich závislých prvků. Na disku není dost místa. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80070070) v System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection) v System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) v System.Reflection.Assembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) v System.Reflection.Assembly.Load(String assemblyString) v System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) [ConfigurationErrorsException]: Nelze načíst soubor nebo sestavení CodomaStoreLocal, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null nebo jeden z jejich závislých prvků. Na disku není dost místa. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80070070) v System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) v System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAllAssembliesFromAppDomainBinDirectory() v System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssembly(AssemblyInfo ai) v System.Web.Configuration.AssemblyInfo.get_AssemblyInternal() v System.Web.Compilation.BuildManager.GetReferencedAssemblies(CompilationSection compConfig) v System.Web.Compilation.WebDirectoryBatchCompiler..ctor(VirtualDirectory vdir) v System.Web.Compilation.BuildManager.BatchCompileWebDirectoryInternal(VirtualDirectory vdir, Boolean ignoreErrors) v System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) v System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) v System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) v System.Web.UI.WebServiceParser.GetCompiledType(String inputFile, HttpContext context) v System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.GetHandler(HttpContext context, String verb, String url, String filePath) v System.Web.HttpApplication.MapHttpHandler(HttpContext context, String requestType, VirtualPath path, String pathTranslated, Boolean useAppConfig) v System.Web.HttpApplication.MapHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() v System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) --> --. v System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) v System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) v Data.WebServiceCodomaStoreLocal.CodomaStoreLocal.DoXmlAction(DataServiceCall input) v Data.XmlDataCall.MakeCall(String dbObject, String vznik, Boolean hasNamedResults, DataServiceCallData[] xmlData, NonXmlParamsStruct[] nonXmlParams, String[] results) v Data.DBCalls.BaseFunctionalityCalls.ProductVersionIsOk() v Booking.Global.Application_BeginRequest(Object sender, EventArgs e) v System.Web.HttpApplication.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() v System.Web.HttpApplication.ExecuteStepImpl(IExecutionStep step) v System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)

http://db.adrialand.cz/Booking2018/start.aspx?action=19HR0008&transport=ID&lang=sk&host=www.adrialand.sk
Váš komentář doplňte prosím zde (důležité je upřesnění, jak k chybě došlo; není třeba do komentáře vkládat již zobrazené informace technického charakteru):